صفحه اصلی » Posts tagged "س ام اس رحلت پیامبر(ص)"

  نه تنها ماتم جان سوز پرچمدار توحید است که هستى شد سیه پوش امام ممتحن امشب گهى گریم ز داغ جانگداز حضرت خاتم گهى نالم چو نى در سوگ فرزندش حسن امشب . . .   •••••••••••••ـاس ام اس رحلت پیامبر(ص)۲ـشاتل پیامک••••••••••••••   مدینه شد ز داغ مصطفى بیت الحزن امشب فضاى عالم هستى بود غرق محن امشب مکن اى آسمان روشن چراغ ماه را کز کین چراغ لاله شد خاموش در صحن چمن امشب . . .   •&bu... (ادامه)

نماد اطمینان