صفحه اصلی » Posts tagged "تبریک عید غدیر"

غدیر ای باده گردان ولایت رسولان الهی مبتلایت ندا آمد ز محراب سماوات به گوش گوشه گیران خرابات رسولی کز غدیر خم ننوشد ردای سبز بعثت را نپوشد تمام انبیا ساغر گرفتند شراب از ساقی کوثر گرفتن •••••••••••••ـاس ام اس عید غدیر2-شاتل پیامک•••••••••••••• علیٌ حُبهُ جنه قسیم النّار و الجنّه وصی المصطفی حقاً امام الناس و الجنه •••••••••••••ـاس ام اس عید غدیر2-شاتل پیامک•••••••••••••• ما زین جهان از پی دیدار میرویم از بهر دیدن حیدر کرار میرویم درب بهشت گر نگشایند به روی ما گوییم یا علی و ز دیوار میرویم •••••••••••••ـاس ام اس عید غدیر2-شاتل پیامک•••••••••••••• چون ... (ادامه)

گر خدایی نیست جز رب جلی لا امیــرالمومنین، الا علــی عید غدیر مبارک •••••••••••••ـاس ام اس عید غدیر1-شاتل پیامک•••••••••••••• غدیر یعنی کسانی که عقب مانده اند برسند و کسانی که جلو رفته اند برگردند، تا با ولایت حرکت کنند. عید غدیر خم مبارک باد •••••••••••••ـاس ام اس عید غدیر1-شاتل پیامک•••••••••••••• پایی که نیست همـره مـولا ، شکسته بـــاد دستی که نیست یاور آن شـاه، بســته باد تکمیل دیـن از او شد و نعمـت از او تمام عیـد غـدیر خم بر شما مباک •••••••••••••ـاس ام اس عید غدیر1-شاتل پیامک•••••••••••••• فرمود رسول قادر لم یزلی در شان وصیّ خویش با صوت جلی افضل بُوَد از طاعت کلّ ثقلین یک ضربت روز خندق از دست عل... (ادامه)

نماد اطمینان