صفحه اصلی » Posts tagged "اس ام اس مناسبتی"

بسیجی عاشق شهد شهادت به خداست مکتب عاشق ز مکتب ها جداست گر سر و پا و تن و جان می دهد بس همین حالت که جنت را رواست •••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک•••••••••••••• بسیجی، بانگ بلند بیداری است و باب رهایی، بلای‌جان استکبار است و برج استوار دیدبانی. •••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک•••••••••••••• بسیجی، بلبل خوشخوان گلزار جبهه‌هاست و باران معنویت در کویر رفاه‌گرایی. •••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک•••••••••••••• بسیجی، بهار آفرین چهار فصل آزادی است و برق خشم الهی برتارک تاریک فکران مزدور و مدعی روشنفکری. •••••••••••... (ادامه)

غرق تلاطم شده بحر محیط یک سره درد است بساط بَسیط شد چهلم روز عزای حسین جان جهان باد فدای حسین اربعین حسینی تسلیت باد •••••••••••••ـاس ام اس اربعین حسینی۳ـشاتل پیامک•••••••••••••• بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد اربعین حسینی تسلیت باد •••••••••&bu... (ادامه)

بسوز ای دل که امروز اربعین است / عزای پور ختم المرسلین است قیام کربلایش تا قیامت /سراسر درس، بهر مسلمین است اربعن حسینی تسلیت باد •••••••••••••اس ام اس اربعین حسینی•••••••••••••• به یاد کربلا دل‏ها غمین است دلا خون گریه کن چون اربعین است . . . •••••••••••••اس ام اس اربعین حسینی•••••••••&... (ادامه)

بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد . . . •••••••••••••اس ام اس اربعین حسینی•••••••••••••• سفر کردم به دنبال سر تو / سپر بودم برای دختر تو چهل منزل کتک خوردم برادر / به جرم این که بودم خواهر تو . . . •••••••••••••اس ام اس اربعین حسینی••••••••••••••• اربعین آمد و اشگم ز بصر می آید / گوییا زینب محزون ز سفر می آید باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست / کز اسیران ره شام خبر می آید . . . ••••••••••••••اس ام اس اربعین حسینی••••••••••••••• چهل روزه که ب... (ادامه)

نماد اطمینان