درج لوگو و نام تجاری و متن کپی رایت

در محیط پنل های کاربری ایجاد شده توسط نماینده هیچ نام و نشانی از “پنل پیامکی سوبل” وجود ندارد و نماینده می تواند نام تجاری و لوگو و متن کپی رایت خود را در سامانه درج کند.

فروش به مبلغ دلخواه

نماینده برحسب سیاست کاری خود قادر است پنل, خط اختصاصی و ماژول ها را با هر مبلغ دلخواهی به کاربران بفروشد و تعرفه ارسال پیامک کاربران را در پلن های مختلف تعیین کند.

شماره های اختصاصی دائمی

خطوط اختصاصی بطور پیشفرض یکساله اعطا می شوند با این حال در صورتیکه اپراتورها برای تمدید خطوط مبلغی دریافت نکنند, تمدید شماره ها در سالهای بعد برای نمایندگان رایگان خواهد بود.

ایجاد نامحدود پنل کاربری

نماینده می تواند بدون پرداخت هزینه به تعداد نامحدود پنل کاربری ایجاد کند و تمام امکانات و ماژول های سامانه را برای کاربران خود فعال کند.

خط رایگان برای هرکاربر

به هر کابر ایجاد شده خط انتخابی اختصاصی رایگان از اپراتور دلخواه ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰ اعطا می شود.

ورود کاربران از دامنه اختصاصی

هر نماینده جهت استقلال کاری یک دامنه مانند mysite.ir ثبت می کند و ورود کاربران به سامانه از دامنه یا زیردامنه اختصاصی خود نماینده صورت می گیرد.

پنل نمایندگی نامحدود

680.000تومان


 • یاقــوت
 • قابلیت ايجاد نامحدود كاربر
  ايجاد نمايندگی دارد
  ثبت نام آنلاين كاربران
  پشتيبانی تيكتی كاربران
  دارای تمام امكانات کاربری
  برند-آرم و لوگوی اختصاصی
  مدیریت تراکنش های کاربران
  پكيج بندی مختلف پنلها
  ست كردن درگاه بانک ملت
  ست كردن درگاه بانكی عمومی
  خط عمومی رند از همه اپراتور ها
  واریز آنی هزینه پنل و سود پيامک
  مدیریت تعرفه های ارسال كاربران
  قيمت گذاری دلخواه روی پكيج ها
  تعرفه پيامک دلخواه روی پكيج ها
  مانیتورینگ پیامکهای ارسالی کاربران
  خط خدماتی عمومی (ارسال به ليست سياه)
  خط اختصاصی رايگان برای هر كاربر ايجاد شده
  ورود كاربران از دامنه يا سابدامنه اختصاصی نماينده
  پشتیبانی 7 / 24
  ایمیل / تیکت / تماس / پیامک

  اپراتــور 5000 تعـرفه هـر پيــامک 86 ريال
  اپراتور 1000و3000 تعرفه هر پيامک 102ريال
  اپراتـور 2000 تعـرفه هـر پيـامک 117ريال
  اپراتور 021 و 026 تعرفه هر پيامک 91ريال
  تـعـرفـه هر پيـامک BTS دکــل 86ریال
  تعــرفه هر ثانيــه پيــام صوتــی 15.3 ریال

پنل نمایندگی کامل

568.000تومان


 • زمـرد
 • قابلیت ايجاد نامحدود كاربر
  ايجاد نمايندگی 2 عدد
  ثبت نام آنلاين كاربران
  پشتيبانی تيكتی كاربران
  دارای تمام امكانات کاربری
  برند-آرم و لوگوی اختصاصی
  مدیریت تراکنش های کاربران
  پكيج بندی مختلف پنلها
  ست كردن درگاه بانک ملت
  ست كردن درگاه بانكی عمومی
  خط عمومی رند از همه اپراتور ها
  واریز آنی هزینه پنل و سود پيامک
  مدیریت تعرفه های ارسال كاربران
  قيمت گذاری دلخواه روی پكيج ها
  تعرفه پيامک دلخواه روی پكيج ها
  مانیتورینگ پیامکهای ارسالی کاربران
  خط خدماتی عمومی (ارسال به ليست سياه)
  خط اختصاصی رايگان برای هر كاربر ايجاد شده
  ورود كاربران از دامنه يا سابدامنه اختصاصی نماينده
  پشتیبانی 7 / 24
  ایمیل / تیکت / تماس / پیامک

  اپراتــور 5000 تعـرفه هـر پيــامک 94ريال
  اپراتور 1000و3000 تعرفه هر پيامک 111ريال
  اپراتـور 2000 تعـرفه هـر پيـامک 127ريال
  اپراتور 021 و 026 تعرفه هر پيامک 99ريال
  تـعـرفـه هر پيـامک BTS دکــل 94ریال
  تعــرفه هر ثانيــه پيــام صوتــی 16.6ریال

پنل نمایندگی پایه

480.000تومان


 • الماس
 • قابلیت ايجاد 50كاربر
  ايجاد نمايندگی ندارد
  ثبت نام آنلاين كاربران
  پشتيبانی تيكتی كاربران
  دارای تمام امكانات کاربری
  برند-آرم و لوگوی اختصاصی
  مدیریت تراکنش های کاربران
  پكيج بندی مختلف پنلها
  ست كردن درگاه بانک ملت
  ست كردن درگاه بانكی عمومی
  خط عمومی رند از همه اپراتور ها
  واریز آنی هزینه پنل و سود پيامک
  مدیریت تعرفه های ارسال كاربران
  قيمت گذاری دلخواه روی پكيج ها
  تعرفه پيامک دلخواه روی پكيج ها
  مانیتورینگ پیامکهای ارسالی کاربران
  خط خدماتی عمومی (ارسال به ليست سياه)
  خط اختصاصی رايگان برای هر كاربر ايجاد شده
  ورود كاربران از دامنه يا سابدامنه اختصاصی نماينده
  پشتیبانی 7 / 24
  ایمیل / تیکت / تماس / پیامک

  اپراتــور 5000 تعـرفه هـر پيــامک 159ريال
  اپراتور 2000و1000و3000 تعرفه هر پيامک 205ريال
  اپراتـور Club تعـرفه هـر پيـامک 330ريال
  اپراتور 021 و 026 تعرفه هر پيامک 205ريال
  تـعـرفـه هر پيـامک BTS دکــل 97ریال
  تعــرفه هر ثانيــه پيــام صوتــی 17ریال
نماد اطمینان