نکته مهم در هنگام ثبت نام

  • فرم ثبت نام را با جزئیات خواسته شده کامل کنید
  • وارد سامانه شده و به ارسال کد تایید به شماره موبایل خود اقدام کنید و سپس کد دریافتی خود را وارد کنید تا سامانه فعال شود.
  • اسکن کارت ملی و یا شناسنامه را از قسمت “ارسال مدارک” سامانه بارگذاری کنید
  • هزینه پنل را بصورت آنلاین در سامانه پرداخت کنید
  • از قمست “خرید شماره” خط اختصاصی خود را از سرشماره ۵۰۰۰ بصورت رایگان انتخاب و سفارش دهید
  • جهت جلوگیری از هر گونه اختلال و خطا های احتمالی ابتدا مطمئن شوید که با یک سیستم وارد سامانه شدید و یا از سامانه دمو خارج شده اید،در غیر این صورت در فرایند شارژ حساب و… با خطا مواجه می شوید

  • جهت جلوگیری از هر گونه اختلال و خطا های احتمالی ابتدا مطمئن شوید که با یک سیستم وارد سامانه شدید و یا از سامانه دمو خارج شده اید،در غیر این صورت در فرایند شارژ حساب و… با خطا مواجه می شوید
نماد اطمینان