1,176 بازدید تاریخ انتشار:25 نوامبر 2016

بسیجی عاشق شهد شهادت به خداست
مکتب عاشق ز مکتب ها جداست
گر سر و پا و تن و جان می دهد
بس همین حالت که جنت را رواست
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیجی، بانگ بلند بیداری است و باب رهایی، بلای‌جان استکبار است و برج استوار دیدبانی.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیجی، بلبل خوشخوان گلزار جبهه‌هاست و باران معنویت در کویر رفاه‌گرایی.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیجی، بهار آفرین چهار فصل آزادی است و برق خشم الهی برتارک تاریک فکران مزدور و مدعی روشنفکری.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیجی، برکه غیرت دینی است و برف سپید بامدادی برهربام و بر زن و شهر و دیار اسلامی.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بازوان بسیجی بوسه‌گاه روح خداست و بلندای قامتش بازوی امن بندگان الهی.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیج، سرو بلند باغ پیروزی است و ستاره سهیل سحرهای ستم سوزی.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیج‌، ستاره سماواتیان در زمین است. و صاعقه مرگ ستمگران زمان، سلاح رهایی محرومان است و سوهان روح مستکبران، سنگرنشین سفره هفت‌سین باصفای آزادی است. مرد سنگر و سجاده و سپیده و سبزه و سرخ‌رویی و ستم سوزی.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیجی، لاله سرخ‌فام جبهه‌هاست و لؤلؤ صدفهای «لااله الاالله‌». ذوالفقار خشم و غیرت بر سر خناسان و وسوسه‌گران است.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
سیجی، گل‌سرخ لاله‌زار مروت و مردانگی و آب زلال و شیرین در کویر زندگی است.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیجی بزرگ، تو فرزند فرزانه کربلایی، تو کبک کوهساران کرامتی، تو کوکب درخشان آسمان کمالی. تو کبوتر سبکبال شبهای حمله‌ای، تو کلام خدا در طور سینای ایرانی.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیج، ابر رحمت‌خداست و راحت روح مؤمنان و راهب کویر تفتیده زمان، رهیده از پلیدی‌هاست.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیج، صدای صلابت است و سمبل صبوری، اسوه صالحان است و آموزگار صابران.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیجی، افسر آزاده اردوی ایمان است.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیجی، آتش در خرمن نیرنگ شیطان است.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیجی، تندر خشم خدا بر خرمن بیداد است.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیجی، اسطوره روزگار است و آیت ایثار.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیج‌، خدنگ رها شده از سوی عرشیان است که قلب پلید شیاطین شرق و غرب را می‌شکافد.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
ای بسیجی! رزمت پیروز، عزمت استوار، حرمتت روز افزون، و بزمت با ملکوتیان باد.
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسيج شجره طيبه و درخت تناور و پرثمري است كه شكوفه هاي آن بوي بهار وصل وطراوت تعيين و حديث عشق مي دهد. امام خمینی(ره)
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
اگر بر كشوري نواي دلنشين تفكر بسيجي طنين انداز شد چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گرديد. امام خمینی(ره)
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسيج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهيدان گمنامي است که پيروانش برگلدسته هاي رفيع آن اذان شهادت و رشادت سر داده اند. امام خمینی(ره)
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسيج ، ميقات پابرهنگان و معراج انديشه پاک اسلامي است که تربيت يافتگان آن نام و نشان در گمنامي و بي نشاني گرفته اند. امام خمینی(ره)
ملتي كه در خط اسلام ناب محمدي (ص) و مخالف با استكبار و پول پرستي و تحجر گرايي و مقدس نمايي است بايد همه ي افرادش بسيجي باشند. امام خمینی(ره)
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
در اين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجي ام. امام خمینی(ره)
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسيج لشكر مخلص خداست كه دفتر تشكل آن را همه ي مجاهدان از اولين تا آخرين امضاء نموده اند. امام خمینی(ره)
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامي است كه پيروانش بر گلدسته هاي رفيع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند. امام خمینی(ره)
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
تشكيل بسيج در نظام جمهوري اسلامي ايران يقينا” از بركات و الطاف جليّه ي خداوند تعالي بود كه بر ملت عزيز و انقلاب اسلامي ايران ارزاني شد. امام خمینی(ره)
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
من همواره به خلوص و صفاي بسيجيان غبطه مي خورم و از خدا مي خواهم تا با بسيجيانم محشور گرداند. امام خمینی(ره)
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
هفته بسیج در حقیقت فرصت و بهانه‌ای برای زنده نگه داشتن ارزشها و روح بسیجی در آحاد ملت، مخصوصاً جوانان پرشور و مدافعان عاشق صادق است. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت و شجاعت و غیرت و استقلال و آزادگی و اسیر خواستهای حقیر، نشدن است. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسيج عظيم مردمي، يکي از نعمتهاي بزرگ الهي است. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیج یعنی حضور بهترین و بانشاط ترین و باایمان ترین نیروهای عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی، برای اهداف بالا، کشورشان به آنها نیاز دارد. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدانها. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیج عبارت است از مجموعه‌ای که در آنها پاک ترین انسانها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیج یکی از برکات انقلاب و از پدیده های بسیار شگفت آور و مخصوص این انقلاب است. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیج در واقع مظهر عشق و ایمان و آگاهی و مجاهدت و آمادگی کامل، برای سربلند کردن کشور و ملت است. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیجی یعنی دل باایمان، مغز متفکّر – دارای آمادگی برای همه میدانهایی که وظیفه این انسان را به آن میدانها فرا می خواند، این معنای بسیجی است. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
هرجا وظیفه‌ای باشد، انسان بسیجی در میدان آن وظیفه، حاضر است. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسیج به معنی حضور آمادگی در همان نقطه‌ای است که اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحنا فداه) و این انقلاب مقدس به آن نیازمند است. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت و شجاعت و غیرت و استقلال و آزادگی و اسیر خواستهای حقیر، نشدن است. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسيجى بايستى در وسط ميدان باشد تا فضيلتهاى اصلى انقلاب زنده بماند. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسيج يك افتخار و ارزش است. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسيجى گل سرسبد خيل عظيم انقلاب و اسلام است. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسيجى، يعنى دل با ايمان، مغز متفكر، داراى آمادگى براى همه‌ى ميدانهايى كه وظيفه‌يى انسان را به آن ميدانها فرا مى‌خواند. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
بسيجى، يك عنوان ارزشمند و والا است. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
به عنوان يك بسيجى، هرجا كه انقلاب به وجود من نياز داشته باشد، حاضرم خدمت كنم. مقام معظم رهبری
•••••••••••••ـاس ام اس هفته بسیج 1-شاتل پیامک••••••••••••••
جبهه‌هاى جنگ و دفاع مقدس، در طول سالهاى متمادى، از خون عزيزان بسيجى رنگين شد و ناصيه‌ى انقلاب را درخشان كرد. مقام معظم رهبری
منابع :
http://aviny.com
http://farsi.leader.ir
http://farsi.khamenei.ir
http://www.hawzah.net
http://www.imam-khomeini.com

بارکد و لینک کوتاه این مطلب

QR: اس ام اس هفته بسیج «سری 1»

با نرم افزار مخصوص گوشی یا تبلت خود بارکد را اسکن کنید

با این کار شما براحتی به این مطلب دسترسی پیدا خواهید کرد.

http://shatelpayamak.ir/?p=845

میتوانید با لینک کوتاه مقابل نیز دسترسی پیدا کنید

ارسال دیدگاه

شرایط ارسال دیدگاه برای کاربران غیرعضو شاتل پیامک
نماد اطمینان